Hotline: 0968.27.1991

Liên hệ

Gửi thông tin cho chúng tôi
Đăng ký nhận bảng báo giá sản phẩm
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH MINH CHÂU

Trụ sở chính : Đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Phone : +84 968 27 1991
 

Kho đông lạnh : 75 Đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh.

Phone : +84 934 33 32 32
 
Thông Tin Liên Hệ :
  • Nhập Khẩu  : Lê Thị Mai (Ms)  - Tiếp nhận các thông tin  hàng hoá Nhập khẩu...
Mobile : 0222 625 6888 | Mail : import@cahoi.vn
 
  • Kinh Doanh :  Nguyễn Văn Quang (Mr) - Tiếp nhận các thông tin sản phẩm, báo giá...
Mobile : +84 934 333 232 | Mail : quang.nguyen@cahoi.vn
 

logo
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH MINH CHÂU
 
Trụ sở chính : Đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Kho lạnh : 75 Đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 
MST : 2300990344
 
---------------------------------------------------------
Lê Thị Mai (Ms)
(Tiếp nhận thông tin nhập khẩu...)
Mobile : 0222 625 6888 | import@cahoi.vn
Tổng lượt truy cập: 194305